สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่มีความสนใจในวันเสาร์ (Saturday English class for children who are interested) 955
กายอุปกรณ์ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน (สำหรับผู้ใหญ่) 2292
การเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้ของเล่น 982
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2553 โดยการร่วมระดมทุนกับองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่น ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 1008
นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย 1051
กิจกรรมวันครอบครัว (Family Day Activities) 1138
งานวันคนพิการสากล ครั้งที่ 1 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 1008
จัดกิจกรรมกีฬาเปตอง ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนพิการ จ.เลย Organized Pétanque Games in Cpllaboration with Sport Association of Persons with Disabilities, Loei 898
เจ้าหน้าที่มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ศึกษาดูงานด้านการตั้งกลุ่มอาชีพ 932
ให้การอบรมแก่บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารีย์นิรมล Training Teachers and personnel of Marie Niramon School 763
ให้การอบรม บุคลากรของโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดขอนแก่น 742
ให้การอบรม แก่บุคลากรโรงเรียนมารีย์นิรมล ขอนแก่น Training Personnel of Marie Niramon School, Khon Kaen 748
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.