อบรมการเขียนโครงการ ให้กับอาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) รุ่นที่ 2
ทีมงานมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้จัดให้มีการอบรม การเขียนโครงการ เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน

การอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่ายการดำเนินงานด้านคนพิการ
สามารถเสนอของบประมาณ กิจกรรมคนพิการจากองค์กรภาครัฐได้

ได้รับเกียรติจากท่านวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย และ ซิสเตอร์รัตนา ศรีวรากุล,DC.
ผู้ประสานงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.