เจ้าหน้าที่ CBR มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เข้ารับการฝึกอบรม D&ID Training of Trainer
ทีมงานเจ้าหน้าที่ CBR มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม จำนวน 11 คน เข้ารับการฝึกอบรม D&ID Training of Trainer
การฝึกอบรมวิทยากรเรื่องความพิการ และการพัฒนาที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ คณะผู้จัดการอบรมจาก องค์กร CBM กรุงเทพฯ ทุกท่าน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.