จัดกิจกรรม “วันรวมพลคนจิตอาสา” ประจำปี 2556
มูลนิธิฯ สาขาเลย ได้จัดกิจกรรม “วันรวมพลคนจิตอาสา” ให้กับอาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านคนพิการในจังหวัดเลย ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี (กรมป่าไม้) จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 260 คน

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านคนพิการใน จังหวัดเลย ที่ได้สละเวลาในการดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชนของตนเอง อย่างทุ่มเท และจริงจัง โดยแต่ละพื้นที่ได้ส่งการแสดง เข้าร่วมประกวดบนเวที และนิทรรศการ การดำเนินงานด้าน CBR ของอาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) และเครือข่ายการดำเนินงานด้านคนพิการ

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ อีกครั้ง
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.