ถอดบทเรียนโครงการฟื้นฟูคนพิการชุมชน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ปี 2556
เมื่อวันที่ 20 - 22 มกราคม 2557 ได้มีการถอดบทเรียนโครงการฟื้นฟูคนพิการชุมชน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ปี 2556 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ตัวแทนอาสาพัฒนา คนพิการในชุมชน (อพช.) ในพื้นที่เป้าหมาย และบุคลากรจากองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านคนพิการ ในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมวินเซนต์เชี่ยน มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน จำนวน 30 คน

ขอขอบคุณท่านอาจารย์วีระชัย วีระฉันทะชาติ นักสังคมสงเคราะห์
และผู้ช่วย เป็นวิทยากรในการถอดบทเรียนครั้งนี้
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.