ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.