ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาดอกคำ
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาดอกคำ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้เบื้องต้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน




Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.