ร่วมจัดกิจกรรม งานวันคนพิการสากล ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลภูหอ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ตำบลภูหอ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนภูหลวงวิทยา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.