ร่วมจัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ คนพิการ ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลผาบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ตำบลผาบิ้ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาแก ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 220 คน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.