ร่วมจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ สานใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ และคนพิการ” ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลห้วยสีเสียด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สานใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ และคนพิการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.