ร่วมจัดกิจกรรม งานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนในชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลโคกใหญ่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน

ได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มาเป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.