ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “เทศบาลตำบลศรีสงคราม ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2558
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ได้ร่วมกิจกรรม “เทศบาลตำบลศรีสงคราม ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2558 จัดโดยเทศบาลตำบลศรีสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นายมั่น บัวระภา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.