ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลท่าสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลท่าสวรรค์ ขึ้น เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมจัดตั้งชมรม จำนวน 47 คน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.