ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ร่วมกับ อาสาพัฒนาคนพิการในชุมชน (อพช.) ตำบลหนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมคนพิการ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ขึ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผู้เข้าร่วมจัดตั้งชมรม จำนวน 41 คน
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.