มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 Daughters of Charity Foundation, Loei branch wins 2nd Runner up in the Thailand NGO Awards 2012

ทางโครงการฟื้นฟูผู้พิการชุมชน มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ในโครงการ “รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 เป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ : องค์กรขนาดเล็ก ซึ่งนำมาสู่ความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของมูลนิธิฯ เป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มีตัวแทนจากมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมงานมอบรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 ณ ห้องซาลอนบี โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุน โดย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (K.I.A. Sia) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ (the resource alliance)

ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำโครงการ รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 เชื่อมั่นว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานขององค์กรเอกชนในประเทศไทย รวมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ดีในการระดมทรัพยากร และยังส่งเสริมความน่าเชื่อถือ สร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนต่อไป

วันที่ 2012-11-01


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.