ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด

ทีมงานมูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ร่วมกับองค์กร / หน่วยงาน จากภาครัฐ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังใหม่) ชั้น 5 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ขอขอบคุณคณะผู้จัดการประชุมจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย

วันที่ 2014-11-12


Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.