อาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของมูลนิธิฯ : นางมะโนลา พึ่งอำนวย
รายชื่ออาสาพัฒนาผู้พิการในชุมชน (อพช.) ต.ท่าสวรรค์
จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นางสุพรรณี แก้วพันยู
2. นางจันแดง ศรีบุรินทร์
3. นางอุไร มูลมานัต
4. นายหนูนิน ศรีบุรินทร์
5. นายนิวัติ สีชาติ

วันที่ 2013-10-18

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.