กล่องบริจาคมีลักษณะและขนาด ตามที่เห็นในภาพ
The donation box is a small plastic box with its measurement as seen in the picture.

2. ท่านสามารถบริจาคเข้าบัญชีมูลนิธิฯ โดยตรงได้ที่ /Give donation directly to:
ชื่อบัญชี มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 416-070901-2 ธนาคารกรุงเทพ สาขาวังสะพุง
Account name: Daughters of Charity Foundation Account no.: 416-0-070901-2 Type of Account: Saving Bangkok Bank, Wangsaphung Branch Swift Code: BKKBTHBK
** โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบ Pay in) มาที่หมายเลข Fax : 042-850882 พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมาเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินจากทางมูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย
** For your donation’s receipt, please fax to us your bank transaction slip at nos.(66) 042-850882 with your name, address and contact number.

3. หากบริจาคเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง นม หรือสิ่งของ สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42130 Donation of goods such as rice, dried food, milk, etc., can be sent to the following address: Daughters of Charity Foundation, Loei Branch 121 Moo 3, Tambon Sri Songkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130

Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.