นางวาสนา นามวงษ์ 2589
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2662
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 2073
  นายลอนสัน โหล่คำ 2965
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1456
  นายสีหนารถ อินทร์จา 1810
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 1824
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 2033
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.