นางวาสนา นามวงษ์ 2517
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2582
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 1993
  นายลอนสัน โหล่คำ 2874
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1392
  นายสีหนารถ อินทร์จา 1742
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 1763
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 1977
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.