นางวาสนา นามวงษ์ 2255
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2260
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 1822
  นายลอนสัน โหล่คำ 2606
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1282
  นายสีหนารถ อินทร์จา 1583
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 1632
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 1824
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.