นางวาสนา นามวงษ์ 2566
  นางสาวสมสุข แสนบุ่งค้อ 2627
  นายพุธ แก้วเบี่ยง 2048
  นายลอนสัน โหล่คำ 2937
  นายอิสระ บุญหนัก (โอเลย์) 1434
  นายสีหนารถ อินทร์จา 1773
  นางสาวนิศานาถ ถิ่นคำวงศ์ 1797
  นางสาวอรพินท์ อินทร์อักษร 2018
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.