ศูนย์การเรียนรู้กายอุปกรณ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
LC: Assistive devices from local wisdom
เตียงอเนกประสงค์ 4 Multipurpose Bed 4 1337
เตียงอเนกประสงค์ 3 Multipurpose Bed 3 1440
เตียงอเนกประสงค์ 2 Multipurpose Bed 2 1826
เตียงอเนกประสงค์ 1 Multipurpose Bed 1 707
ศูนย์การเรียนรู้กายอุปกรณ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Community Learning Center:Assistive devices from local wisdom" 1399
Untitled Document
 

 
 
Untitled Document
121 หมู่ 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.042 850 882
121 Moo 3, tambon Srisongkram, Amphur Wangsaphung, Loei 42130 tel.#(66) 042 850 882
Designed By waw 2011.